Saturday, April 23, 2016

Insuran Kemalangan Peribadi Bernilai RM100,000Insuran Kemalangan Peribadi Bernilai RM100,000

*Insuran ini hanya melibatkan kematian kepada pengguna berkenaan yang mana waris boleh menerima perlindungan sebanyak RM100,000.

*Keduanya, perlindungan ini melibatkan kecelakaan yang menyebabkan cacat kekal yang mana pengguna berkenaan boleh membuat tuntutan sehingga RM100,000.

*Untuk mendapat perlindungan bagi bulan Ogos contohnya, penggunaan sepanjang bulan Julai Mestilah bernilai tidak kurang dari RM50. Begitu juga bulan berikutnya. Ini bermakna, anda akan mendapat perlindungan secara automatik jika jumlah penggunaan sebulan anda melebihi RM50.

*Perlindungan ini juga tertakluk kepada beberapa syarat utama antaranya, ialah perlindungan tidak diberikan kepada mereka yang bekerja dengan risiko yang tinggi seperti Polis, Penyelam atau Bomba. Penunggang motosikal juga dikecualikan dari perlindungan ini. Anda boleh merujuk kepada www.tunetalk.com untuk maklumat lanjut.

Tone Plus - PA Insuran

1. Laman berkaitan dengan PA Insuran http://www.tunetalk.com/my/Aboutus/whyTTPAinsurance

2. Periksa online adakah anda di lindungi ? http://www.tunetalk.com/my/aboutus/whyTTPAinsurancheck

No comments:

Post a Comment